Reprezentowanie krawędzi

Istnieje wiele metod reprezentowania krawędzi. My opiszemy tylko podstawowe z nich.

Boundary Chain Codes

Boundary chain codes to metoda opisująca krawędzie za pomocą współrzędnej środka oraz listy kolejnych punktów. Pierwszy element to po prostu para punktów wyznaczająca początek krawędzi, patrz Rysunek 1. Drugi element to lista liczb od 0 do 7. Każda z liczb wskazuje, w którym kierunku powinniśmy się przesunąć z miejsca, w którym obecnie się znajdujemy, patrz Rysunek 1.

Ilustracja1. Pierwszy obrazek od prawej pokazuje możliwe kierunki ruchu
Kolejny to przykładowa ścieżka i jej zapis za pomocą metody Boundary Chain Codes.  

Podobnie jak we wcześniejszych metodach możemy wygładzić nasze krawędzie usuwając szum. Wynik działania takiego algorytmu jest zaprezentowany na poniższej ilustracji.

    

Ilustracja 2. Ilustracja przedstawia orginalny obrazek, wynik algorytmu wyszukiwania krawędzi, oraz obraz z zaznaczonymi krawędziami. 

Powyższy efekt można uzyskać za pomocą kodu w OpenCV (C++).