Przekształcenia geometryczne

Translacja (przesunięcie)

#include "opencv2/highgui/highgui.hpp"
#include "opencv2/imgproc/imgproc.hpp"
#include <iostream>
#include <stdio.h>

using namespace std;
using namespace cv;
int main(){
  Mat img = imread("./LENA_512.jpg", 1 ); 
  Mat result_img;
  // Initialise to the identity matrix:
  Mat affine_matrix = Mat::eye( 2, 3, CV_32FC1 );
  // affine_matrix[0][2]:
  *(((float*) (affine_matrix.data))+2) = 40;
  // affine_matrix [1][2]:
  *(((float*) (affine_matrix.data))+5) = 80;
  cout<<affine_matrix<<endl;
  // Apply transformation
  warpAffine( img,result_img,affine_matrix,img.size() );
  imshow( "Image", img);
  imshow( "Result", result_img);
  waitKey(0);
  return 0;  
}  

Przeskalowanie (zmniejszenie/rozszerzenie)

#include "opencv2/highgui/highgui.hpp"
#include "opencv2/imgproc/imgproc.hpp"
#include <iostream>
#include <stdio.h>

using namespace std;
using namespace cv;
int main(){
  Mat img = imread("./LENA_512.jpg", 1 ); 
  Mat result_img;
  // Initialise to the identity matrix:
  Mat affine_matrix = Mat::eye( 2, 3, CV_32FC1 );
  // affine_matrix[0][0] Skewing:
  *(((float*) (affine_matrix.data))+0) = 0.5;
  // affine_matrix [1][1] Translate to the left:
  *(((float*) (affine_matrix.data))+4) = 1.5;cout<
  cout<<affine_matrix<<endl;
  // Apply transformation
  warpAffine( img,result_img,affine_matrix,img.size() );
  imshow( "Image", img);
  imshow( "Result", result_img);
  waitKey(0);
  return 0;  
}  

Obroty

#include "opencv2/highgui/highgui.hpp"
#include "opencv2/imgproc/imgproc.hpp"
#include <iostream>
#include <stdio.h>

#define PI 3.14159265
using namespace std;
using namespace cv;
int main(){
  Mat img = imread("./LENA_512.jpg", 1 ); 
  Mat result_img;
 double phi = PI/4;
 // Initialise to the identity matrix:
 Mat affine_matrix = Mat::eye( 2, 3, CV_32FC1 );
 // affine_matrix[0][0] Skewing:
 *(((float*) (affine_matrix.data))+0) = cos(phi);
 // affine_matrix[0][1] Skewing:
 *(((float*) (affine_matrix.data))+1) = sin(phi);
 // affine_matrix [1][0] Translate to the left:
 *(((float*) (affine_matrix.data))+3) = -sin(phi);
  cout<<affine_matrix<<endl;
  // Apply transformation
  warpAffine( img,result_img,affine_matrix,img.size() );
  imshow( "Image", img);
  imshow( "Result", result_img);
  waitKey(0);
  return 0;  
}  

Pochylanie

#include "opencv2/highgui/highgui.hpp"
#include "opencv2/imgproc/imgproc.hpp"
#include <iostream>
#include <stdio.h>

#define PI 3.14159265
using namespace std;
using namespace cv;
int main(){
  Mat img = imread("./LENA_512.jpg", 1 ); 
  Mat result_img;
 double phi = PI/8;
 // Initialise to the identity matrix:
 Mat affine_matrix = Mat::eye( 2, 3, CV_32FC1 );
 // affine_matrix[0][1] Skewing:
 *(((float*) (affine_matrix.data))+1) = tan(phi);
  cout<<affine_matrix<<endl;
  // Apply transformation
  warpAffine( img,result_img,affine_matrix,img.size() );
  imshow( "Image", img);
  imshow( "Result", result_img);
  waitKey(0);
  return 0;  
}  

Przykład

#include "opencv2/highgui/highgui.hpp"
#include "opencv2/imgproc/imgproc.hpp"
#include <iostream>
#include <stdio.h>

#define PI 3.14159265
using namespace std;
using namespace cv;
int main(){
  Mat img = imread("./car_registration.png", 1 ); 
 Mat result_img_1;
 Mat result_img_2;
 Mat result_img_3;
 double phi_1 = -15;
 cv:Size s_1 = Size((int) (1.4*img.cols), img.rows);

 Point center = Point( img.cols/2, img.rows/2 );
 Mat rot_mat = getRotationMatrix2D( center, phi_1, 1 );
 cout<<rot_mat<<endl;
 warpAffine( img,result_img_1,rot_mat, s_1);
 imshow( "Result 1", result_img_1);

 double phi_2 = PI/12;
 Mat affine_matrix = Mat::eye( 2, 3, CV_32FC1 );
 *(((float*) (affine_matrix.data))+1) = tan(phi_2);
 cout<<affine_matrix<<endl;
 warpAffine( result_img_1, result_img_2, affine_matrix, s_1 );
 imshow( "Result 2", result_img_2);

 affine_matrix = Mat::eye( 2, 3, CV_32FC1 );
 *(((float*) (affine_matrix.data))+0) = 1.3;
 cout<<affine_matrix<<endl;
 warpAffine( result_img_2,result_img_3, affine_matrix, s_1 );
 imshow( "Result 3", result_img_3);

 imshow( "Image", img);
 waitKey(0);
 return 0; 
} 

Znajdowanie nieznanego przekształcenia afinicznego

#include "opencv2/highgui/highgui.hpp"
#include "opencv2/imgproc/imgproc.hpp"
#include <iostream>
#include <stdio.h>

using namespace cv;
using namespace std;

int main(){
  Point2f srcTri[3];
  Point2f dstTri[3];

  Mat rot_mat( 2, 3, CV_32FC1 );
  Mat warp_mat( 2, 3, CV_32FC1 );
  Mat img, warp_dst, warp_rotate_dst;
  img = imread("./car_registration.png", 1 );  
  srcTri[0] = Point2f( 37, 116);
  srcTri[1] = Point2f( 37, 256 );
  srcTri[2] = Point2f( 454, 1 );

  dstTri[0] = Point2f( 0, 0 );
  dstTri[1] = Point2f( 0, img.rows - 1 );
  dstTri[2] = Point2f( img.cols - 1, 0 );

  // Get the Affine Transform
  warp_mat = getAffineTransform( srcTri, dstTri );
  cout<<warp_mat<<endl;
  // Apply the Affine Transform just found to the img image
  warpAffine( img, warp_dst, warp_mat, warp_dst.size() );
  // Show what you got
  namedWindow( "Source window", CV_WINDOW_AUTOSIZE );
  imshow( "Source window", img );
  namedWindow( "Warp Window", CV_WINDOW_AUTOSIZE );
  imshow( "Warp Window", warp_dst );
  waitKey(0);
  return 0;
 }

Transformacja perspektywiczna

#include "opencv2/highgui/highgui.hpp"
#include "opencv2/imgproc/imgproc.hpp"
#include <iostream>
#include <stdio.h>

#define PI 3.14159265
using namespace std;
using namespace cv;
int main(){
  Point2f srcTri[3];
  Point2f dstTri[3];
  Mat warp_mat( 2, 3, CV_32FC1 );
  Mat img, img_per;
  Mat img = imread("./erspective.jpg", 1 ); 
 srcTri[0] = Point2f( 20, 20);
 srcTri[1] = Point2f( 20, 260 );
 srcTri[2] = Point2f( 345, 105 );
 srcTri[3] = Point2f( 345, 140 );
  
 dstTri[0] = Point2f( 0, 0 );
 dstTri[1] = Point2f( 0, img.rows - 1 );
 dstTri[2] = Point2f( img.cols - 1, 0 );
 dstTri[3] = Point2f( img.cols - 1, img.rows - 1 );

 // Get the Persoective Transform
 warp_mat = getPerspectiveTransform( srcTri, dstTri );
 cout<<warp_mat<<endl;
 // Apply the Persoective Transform just found to the src image
 warpPerspective(img, img_per, warp_mat, img_per.size() );
 // Show what you got
 namedWindow( "Source window", CV_WINDOW_AUTOSIZE );
 imshow( "Source window", img );
 namedWindow( "Warp Window", CV_WINDOW_AUTOSIZE );
 imshow( "Warp Window", img_per );

 waitKey(0);
 return 0;
}